Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. Ośrodek Wentylacji Domowej - jak to działa?

Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. Ośrodek Wentylacji Domowej

Jesteśmy specjalistyczną firmą medyczną zajmującą się od 2006r. leczeniem pacjentów, którzy z powodu niewydolności oddechowej korzystają z respiratora w domu. Nasza opieka polega na kwalifikacji do takiej terapii, a w trakcie jej trwania nadzorze lekarskim, pielęgniarskim oraz na zapewnieniu świadczeń fizjoterapeutycznych. Dostarczamy cały niezbędny sprzęt medyczny. Leczymy dzieci i dorosłych. Zajmujemy się również żywieniem dojelitowym w warunkach domowych. Świadczenia naszego Ośrodka są nieodpłatne.

Nasi lekarze są pionierami w leczeniu respiratorem w warunkach domowych i należą do międzynarodowego gremium specjalistów w tej dziedzinie. Gwarantuje to wysoką jakość świadczonych przez nas usług medycznych.

Naszym pacjentom w ramach kontraktu z NFZ zapewnimy nieodpłatną i kompleksową opiekę, w skład której wchodzą:
​1. przeprowadzenie kwalifikacji do programu wentylacji domowej w miejscu pobytu pacjenta
​2. monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z programu profilaktyki, nie wymagających jeszcze wspomagania oddychania,
​3. włączenie do programu i dostosowanie do wentylacji w warunkach szpitalnych, co pozwala na kompleksową wstępną ocenę stanu oddechowego oraz wczesne wychwycenie ewentualnych problemów terapii,
​4. ustawiczne szkolenie rodziny i opiekunów w zakresie procedur i technik niezbędnych do prawidłowego oraz bezpiecznego prowadzenia wentylacji domowej,
5. pomoc rodzinie w zakresie organizacji opieki w domu,
​6. konsultacje i pomoc psychologiczna,
​7. nadzór nad leczeniem sprawowany przez lekarzy, w głównej mierze specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zajmujących się na co dzień problemami wentylacyjnymi,
​8. nadzór i opieka pielęgniarek wyspecjalizowanych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
​9. fizjoterapia w zakresie wskazanym w leczeniu przewlekłej niewydolności oddechowej,
​10. wyposażenie w sprzęt medyczny konieczny do prowadzenia wentylacji domowej, dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta,
​11. prowadzenie leczenia zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny,
​12. codzienny całodobowy dyżur konsultacyjny lekarza Ośrodka dostępny dla pacjentów i opiekunów,
​13. monitorowanie skuteczności wentylacji mechanicznej poprzez systematyczną ocenę kliniczną z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury medycznej,
​14. system nadzoru nad bezpieczeństwem chorych poprzez informowanie jednostek zarządzania kryzysowego o miejscach pobytu naszych pacjentów, na wypadek awarii sieci energetycznej czy klęski żywiołowej.

Ośrodek Wentylacji Domowej ma swoich pacjentów w sześciu województwach:
​1. kujawsko-pomorskim,
​2. zachodniopomorskim,
​3. lubuskim,
​4. dolnośląskim, 
​5. opolskim,
​6. świętokrzyskim.

Jednym z wielu pacjentów Ośrodka Wentylacji Domowej, od pond 7 lat jest Nina Meszko.

Wskazania do stosowania wentylacji domowej (czyli choroby prowadzącej do niewydolności oddechowej):

1. Choroby nerwowo-mięśniowe:
a) miopatie,
​b) dystrofie mięśniowe (Duchenne`a, Beckera),
​c) rdzeniowy zanik mięśni (SMA),
​d) stwardnienie zanikowe boczne (SLA),
​e) stany po poliomyelitis (choroba Heinego-Medina).

​2. Stany po wysokich (szyjnych) urazach rdzenia kręgowego.

3. Choroby ośrodkowego układu nerwowego:
​a) zespół hipowentylacji pochodzenia centralnego (tzw. „klątwa Ondyny”),
​b) uszkodzenia naczyniopochodne.

4. Choroby ściany klatki piersiowej:
​a) kyhoscolioza (skrzywienie kręgosłupa) i inne deformacje klatki piersiowej,
​b) stany po operacji płuc i klatki piersiowej.

5. Przewlekła obturbacyjna choroba płuc (POChP).

6. Zespół hipowentylacji otyłych (zespół Pickwicka).


7. Inne:
​a) włóknienie płuc,
​b) chorzy oczekujący na przeszczep serca i płuc,
​c) różne zespoły wad wrodzonych,
​d) wybrane przypadki z zakresu medycyny paliatywnej,
​e) niewydolności krążenia,
​f) mukowiscydoza- w wybranych przypadkach,
​g) bezdech senny- przede wszystkim pochodzenia centralnego, ale także wybrane przypadki bezdechu obturacyjnego.

Cele wentylacji domowej:

1. Zmniejszenie objawów hipowentylacji pęcherzykowej:
a) lepsze i głębsze oddychanie,
​b) regeneracja i odpoczynek mięśni oddechowych,
​c) skuteczniejszy kaszel i efektywniejsze usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych,
​d) mniejsza liczba infekcji płucnych i ich łagodniejszy przebieg,
​e) zmniejszenie objawów przewlekłego zmęczenia i zaburzeń koncentracji.

2. Poprawa komfortu życia, zwiększenie aktywności życiowej i zawodowej.

3. Umożliwienie pacjentom z całkowitą niewydolnością oddechową powrotu ze szpitala do domu.

Pacjenci wymagający terapii respiratorem mogą być zgłaszani do naszego Ośrodka przez swoich lekarzy, rodziny, opiekunów lub osobiście. Przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową, telefonicznie, faxem lub listownie.

Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się z osobą zgłaszającą i rodziną chorego celem udzielenia niezbędnych informacji oraz uzgodnienia kwalifikacyjnej wizyty lekarskiej w miejscu pobytu pacjenta.

KONTAKT

Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o.
Ośrodek Wentylacji Domowej


ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz
tel./ fax: (52) 524-62-04
tel. 606-575-048

e-mail: http://biuro@wentylacjadomowa.pl
http://www.wentylacjadomowa.pl
http://www.facebook.com/wentylacjadomowa

 

Opracował: dr n. med. Zbigniew Szkulmowski

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl