Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Szukam fundacji, czym kierować się przy wyborze właściwej? Co to jest subkonto i jakie są koszty jego prowadzenia?

Do fundacji może zapisać się każdy, kto cierpi z powodu choroby czy niedostatku. Najważniejsze to wybrać taką, która odpowiadać będzie naszym potrzebom. Jak tego dokonać? Szczegółowe informacje zostały zawarte w artykule pt.: "Fundacje, gdzie ich szukać? Jakie mają cele? Jak pomagają potrzebującym?"
https://silniwchorobie.pl/122/jak-znalezc-odpowiednia-dla-siebie-fundacje. 

Załóżmy teraz, że ową potrzebą jest zebranie środków finansowych na konkretny cel, np. terapię dziecka z niepełnosprawnością. W takim przypadku najlepiej sprawdzi się fundacja oferująca możliwość założenia Beneficjentowi (czyli osobie potrzebującej) subkonta.

Pierwszy krok to znalezienie organizacji, której zakres działania pokrywa się z naszym problemem. Następnie, co oczywiste, należy się z nią skontaktować. Możemy ograniczyć się do wysłania formularza zgłoszeniowego, jednak krótka rozmowa telefoniczna pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości.

Środki finansowe, które znajdą się na naszym subkoncie pochodzą od anonimowych darczyńców, przekazujących fundacji m.in. 1% z podatku. Istnieją także organizacje dysponujące jedynie kontem statutowym, dedykowanym całej organizacji. W takim przypadku przekazanie nam środków zależeć będzie od dobrej woli zarządu.

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż prowadzenie subkonta w fundacji nie zawsze jest bezpłatne. Często pobierana jest tzw. opłata manipulacyjna z przeznaczeniem na cele statutowe organizacji. Wynosi ona zwykle 2-3% od wartości dokonanej wpłaty.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że fundacje różnią się od siebie pod względem polityki pobierania opłat. Czasami opłata od wpłat w ramach 1% jest znacznie wyższa (np. 10%) niż ta z tytułu otrzymania darowizny (np. 3%). Innym praktykowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie progów opłat, np. prowadzenie subkonta z kwotą do 4000 zł jest bezpłatne, natomiast jej przekroczenie wiąże się koniecznością uiszczenia należności.Na szczęście istnieją fundacje nie pobierające opłat lub pobierające nieznaczną część wpływów. Oczywiście najkorzystniej jest szukać fundacji tego typu. Informacje na temat kosztów prowadzenia subkonta znajdują się w regulaminie.

Jak założyć subkonto? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Powinniśmy podać w nim dane osobowe (nasze oraz Beneficjenta), cel zbiórki, wymaganą kwotę, itd. Kolejnym krokiem jest podpisanie i dostarczenie do siedziby fundacji Regulaminu i Porozumienia. Oba dokumenty dostępne są na stronach organizacji. Należy dołączyć do nich kopię dowodu osobistego Reprezentanta i Beneficjenta (jeśli jest pełnoletni), kopię dokumentu medycznego z rozpoznaniem, a także kopię orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli została wydana). Opcjonalnie wymagane mogą być także kopia decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu lub aktu notarialnego o wyznaczeniu Reprezentanta oraz kopia aktu urodzenia w przypadku innego nazwiska dziecka i rodzica.

Należy pamiętać, że każda fundacja może wymagać nieco innego zestawu dokumentów. Szczegóły znajdują się zazwyczaj na ich stronach. Warto dla pewności zapytać o nie w trakcie wstępnej rozmowy z przedstawicielem fundacji.

Dobrą praktyką jest także zbieranie opinii na temat interesujących nas instytucji. Najpewniejszym źródłem informacji są oczywiście nasi znajomi (jeśli posiadają interesujące nas doświadczenia). Warto również podjąć wątek na forach internetowych, aby poznać zdanie jej byłych lub obecnych członków. Śledzenie renomy fundacji w Internecie ma jeszcze jedno, istotne zastosowanie: pozwala nam ocenić, czy interesująca nas instytucja cieszy się ogólną dobrą sławą.

Łatwo wyobrazić sobie, że darczyńcy chętniej przekażą środki na cele fundacji, o której mówi się w superlatywach, niż takiej, która kojarzy się np. z niewyjaśnionymi aferami. Renoma fundacji jest na tyle znacząca, że powinna stanowić dla nas priorytet wyższy niż np. regionalność. Cóż z tego, że instytucja posiada siedzibę nieodległą od naszego miejsca zamieszkania, skoro uczestnictwo w niej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów?

W dzisiejszych czasach założenie subkonta na odległość nie stanowi problemu: wszelkie formalności możemy dopełnić za pomocą Internetu, telefonu i poczty.

Podsumowując, aby zapisać się do fundacji, należy:
1) Znaleźć organizację oferującą możliwość założenia subkonta, działającą w zakresie interesującego nas problemu;
2) Wypełnić formularz;
3) Dostarczyć dokumenty wymienione na stronie fundacji.

 

Opracował: Jakub Szarecki

Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl