Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Niepełnosprawni w podróży. Jakie ulgi przysługują osobom niepełnosprwnym i ich opiekunom?

Kontrola biletów to sytuacja stresująca dla wszystkich pasażerów. Wrzucone na dna torebek i plecaków bilety nie chcą się znaleźć w momencie, gdy kontroler stoi tuż nad nami, a legitymacje i dokumenty potwierdzające uprawnienia do zniżki ukrywają się pośród innych dokumentów. Jeszcze większy stres towarzyszy pasażerom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Zrozumienie zróżnicowania ulg, przepisów i wymaganych w związku z tym dokumentów nie musi być jednak wcale trudne.

Ulgi na przejazdy dla osób niepełnosprawnych ustalają władze poszczególnych gmin. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na stronach internetowych MZK, MPK ZKM interesujących nas miast. I tak na przykład od 3 lat bezpłatnie warszawską komunikacją miejską mogą poruszać się osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku, które mają wydane orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub legitymację osoby niepełnosprawnej.

Bezpłatny przejazd przysługuje także ich opiekunom oraz osobom, które mają przyznaną I lub II grupę inwalidzką. Orzeczenia potwierdzające wydaje zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności albo Komisja ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia razem z ewentualnym dokumentem, że niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki wprowadzonym zmianom niepełnosprawni nie muszą już posiadać legitymacji członkowskich Polskiego Związku Niewidomych lub Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Polskie prawo stwarza możliwość pozyskania następujących ulg ustawowych przez osoby niepełnosprawne:

1. 95%-przewodnik/opiekun osoby niewidomej lub niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Przysługuje tylko na zakup biletów jednorazowych;

2. 93%-osoba niewidoma lub niezdolna do samodzielnej egzystencji. Przysługuje w komunikacji zwykłej na zakup biletów miesięcznych i jednorazowych;

3. 78%- dzieci i młodzież niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem, uczęszczające do szkoły do 24 roku życia, studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia oraz jeden z rodziców lub opiekunów grupy (np. wychowawca). Ta ulga obowiązuje jednak wyłącznie w przypadku przejazdów z miejsca zamieszkania lub pobytu do szkoły, przedszkola, domu pomocy społecznej, ośrodka rehabilitacyjnego, zakładu opieki zdrowotnej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub ośrodka wsparcia oraz z powrotem. Musi to być udokumentowane, np. skierowaniem na badania, potwierdzeniem stawienia się na zajęciach itp.

4. 51%-osoby niewidome i niezdolne do samodzielnej egzystencji na zakup biletów na komunikację pospieszną i ekspresową (bilety jednorazowe).

5. 49%-osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zniżka obowiązuje podczas zakupu biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej.

6. 37%-osoby niewidome bez orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności (zakup biletów jednorazowych i miesięcznych) oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności na bilety jednorazowe w pospiesznych i ekspresowych autobusach.

Aby zakup biletu ulgowego był możliwy osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do posiadania przy sobie dokumentów, które będą potwierdzeniem przysługującej ulgi. Według polskiego prawa przepis ten obowiązuje niezależnie od tego, czy niepełnosprawność jest widoczna, czy też nie. Które dokumenty są wiarygodnym poświadczeniem danej niepełnosprawności?

1. Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia (zaliczenie do I grupy inwalidów);

2. Wypis z orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej, która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (zaliczenie do I grupy inwalidów);

3. Wypis z orzeczenia lekarza, które jest orzecznikiem ZUS  w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;

4. Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej KRUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS ze stwierdzeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji;

5. Zaświadczenie ZUS lub KRUS, które stwierdza zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów lub uznaje niezdolność do samodzielnej egzystencji;

6. Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności;

7. Legitymacja emeryta-rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego, która zalicza do I grupy inwalidów.

W przypadku korzystania z ulg ustawowych należy pamiętać o jeszcze kilku ważnych sprawach:

1. Osoba niewidoma na swoim dokumencie powinna mieć oznaczenie 04-0 lub samo 0, co określa typ niepełnosprawności;

2. Ulgowe bilety dla dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej kupowane są na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej;

3. Opiekunowie z ulg (tylko na bilety jednorazowe) mogą korzystać wyłącznie w przypadku zawożenia osoby niepełnosprawnej do punktu docelowego lub jej odbioru stamtąd, a nie podczas przejazdów prywatnych. Konieczne jest posiadanie dokumentu wydanego przez szkołę lub inną placówkę potwierdzającego prawo do zniżki;

4. Ulga w wysokości 95% dla opiekunów dotyczy tylko opiekunów pełnoletnich lub-w przypadku niewidomych-tych, które ukończyły 13 lat. W przypadku kontroli koniecznym jest posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego dany wiek.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Piotr Popa podkreśla, że „wszyscy przewoźnicy z zezwoleniem na przewozy regularne muszą uwzględniać ulgi przysługujące pasażerom na podstawie odrębnych przepisów.” Oznacza to, że w świetle prawa nie ma znaczenia to, czy przewoźnik jest państwowy, czy prywatny-zobowiązany jest do przestrzegania ulg ustawowych. Za odmowę sprzedaży biletu ulgowego przewidziane są sankcje: cofnięcie zezwolenia na wykonywania przewozów regularnych oraz kary finansowe.

Skargi w przypadkach naruszenia prawa należy kierować do odpowiedniego organu czyli wójta/burmistrza/prezydenta miasta itd. w zależności od zasięgu działalności przewoźnika.

Opracowała: Magdalena Zając
źródła:
​1. http://ulgi-ustawowe.pl/ulgi-ustawowe-dla-osob-niepelnosprawnych-6-roznych-stawek
​2. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204921
3. http://abc.lzinr.lublin.pl/44_ulgi-komunikacyjne.html

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2020 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl