Telefony komórkowe i ich szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Fale elektromagnetyczne płynące z "komórek" nie są dla nas obojętne

Od kilkunastu lat telefony komórkowe są nieodłączną częścią życia w każdym nowoczesnym społeczeństwie, a mimo to naukowcy i opinia publiczna wciąż nie doszli do porozumienia, czy są szkodliwe, czy nie. Kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia WHO stwierdziła, że mogą mieć działanie rakotwórcze, ale ta teza nie została powszechnie uznana. Dlaczego?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że z telefonu komórkowego w dzisiejszych czasach korzysta już każdy. Rezygnacja z „komórki” to nieomal skazanie się na izolację. Nowoczesne życie wymaga korzystania z tego urządzenia–a może tylko tak nam się wydaje? Może bez telefonów komórkowych bylibyśmy szczęśliwsi–i zdrowsi?

Odkąd tylko istnieją telefony komórkowe–prototyp powstał w 1956 roku, a pierwszy aparat trafił do sprzedaży rynkowej w 1983–budziły zarówno fascynację, jak i pewien lęk. Nie miały odtąd korzystać ze starych, dobrych drutów telefonicznych, a z promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal mikrofalowych, czyli rodzaju fal radiowych. Z założenia telefony przenośne są zawsze blisko człowieka–czy stały kontakt z tymi falami może mieć na jego zdrowie jakiś negatywny wpływ?

Wielu naukowców starało się zgłębić to zagadnienie. Ponieważ głowa odbiera część promieniowania, jest najbardziej narażona na skutki uboczne używania "komórek". Według niektórych naukowców telefony mają podwyższać temperaturę mózgu i wywoływać problemy ze wzrokiem-uszkadzać siatkówkę, rogówkę i soczewkę oka. Ale nie tylko głowa może, według popularnych teorii, „paść ofiarą” promieniowania. Istnieją teorie, mówiące o jego niszczycielskim wpływie na płodność mężczyzn–ma ono uszkadzać plemniki. Zdaniem niektórych, wpływ promieniowania sięgać może nawet poziomu komórkowego i uszkadzać elementy komórek organizmu.

Czy te przypuszczenia mają poparcie w badaniach? Naukowcy badali między innymi wpływ promieniowania elektromagnetycznego na powstawanie zaćmy, a także jego genotoksyczność, czyli możliwość uszkadzania DNA. Nie dowiedziono jednak, by telefony komórkowe były za to odpowiedzialne. Nowsze badania nie potwierdzają również wpływu promieniowania elektromagnetycznego na jakość nasienia.

Najbardziej kontrowersyjny jest jednak  temat możliwej rakotwórczości promieniowania. Uważa się, że może ono znacznie zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów głowy, takich jak glejak mózgu i nerwiak nerwu słuchowego. Przyczyniać ma się do tego szczególnie długotrwałe trzymanie telefonu przy tym samym uchu. Zdania naukowców także w tej sprawie są jednak mocno podzielone.

Badania duńskie, szwedzkie, brytyjskie i niemieckie prowadzone w pierwszej dekadzie XXI wieku nie znalazły dowodów, przemawiających za wpływem telefonów komórkowych na ryzyko zachorowania na nowotwory. Ich autorzy dopuszczają jednak możliwość zagrożenia dla mózgu wśród osób, które długotrwale korzystają z komórek.

Nie brak jednak naukowców znacznie śmielszych w swoich teoriach na temat szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego. Bioinitiative Report z 2007 autorstwa Amerykanów Candy Sage i Davida O. Carpentera głosi, że promieniowanie jest związane m.in. z kilkoma rodzajami nowotworów, autyzmem, chorobą Alzheimera i uszkodzeniami genetycznymi. Szwedzcy naukowcy z zespołu onkologa Lennarta Hardella dowodzili, że wzrost ryzyka zachorowań na glejaka pojawia się już po krótkim czasie użytkowania telefonu komórkowego (1-5 lat).

Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, Joel Moskowitz dowodzi zaś, że korzystanie z telefonu komórkowego przez co najmniej 10 lat zwiększa ryzyko pojawienia się guza mózgu o 30%. Z kolei Martin Blank z Uniwersytetu Columbia przekonuje, że z racji podobieństwa budowy DNA do anteny fraktalnej, promieniowanie może zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór.

Wszystkie te teorie mają jednak wielu przeciwników. Badaczom zarzuca się liczne błędy metodologiczne–krytycy Hardella twierdzą, że 1-5 lat to po prostu zbyt krótki czas, by promieniowanie mogło wywołać zmiany w organizmie. Z kolei Blank jest krytykowany za nieznajomość właściwości anten. Ale mimo wszystko, zastrzeżenie o możliwej szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego przyjęła oficjalnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

W 2011 roku 31 naukowców z 14 krajów w ramach podległej WHO Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) zajęło się kwestią wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zagrożenie nowotworami. Badacze analizowali literaturę dotyczącą oddziaływania fal. Ich wnioskiem było zaliczenie telefonów komórkowych  do tak zwanej Grupy 2B, co oznacza czynniki „możliwie rakotwórcze” (istnieją też kategorie 2A, czyli „prawdopodobnie rakotwórcze” i 1, czyli „rakotwórcze”). Naukowcy dodali jednak, że ograniczony związek fal elektromagnetycznych występuje jedynie z glejakiem mózgu, a na podstawie zebranych danych nie można dowieść ich związku z innymi typami raka.

Z jednej strony to bardzo znaczące oświadczenie, z drugiej, dla wielu, zbyt ostrożne. Telefonia komórkowa to ogromny międzynarodowy biznes, więc jednoznaczne zaklasyfikowanie komórek do grupy czynników rakotwórczych mogłoby oczywiście mocno ugodzić w interesy producentów aparatów i operatorów sieci. Zwolennicy teorii spiskowych mają więc duże pole do popisu–łatwo dopatrzyć się w decyzji badaczy WHO efektu działania „komórkowego lobby”. Ale z drugiej strony badania naukowe, które mają być niezbitym dowodem na szkodliwość telefonów, często budzą poważne wątpliwości środowiska naukowego w zakresie przyjętej metodologii i zwykle po prostu nie są traktowane poważnie.

 

Kilka wskazówkek jak możemy ograniczyć szkodliwe promieniowanie:
​- telefon nosić w torbie lub plecaku, nigdy w spodniach ( blisko ciała);
- jeśli jednak telefon nosimy w kieszeni niech strona z ekranem będzie bliżej ciała, z drugiej strony znajduje się nadajnik;

- gdy śpimy zakazane jest aby telefon znajdował się blisko głowy, np. pod poduszką albo na łóżu;
​- bez względu na cenę telefonu, każdy telefon emituje fale elektromagnetyczne, zdarza się, że te droższe emitują wiećej szkodliwych fal;
​- najwięcej szkodliwych fal emitują telefony komórkowe na dwie karty sim;

- najwyższa emisja fal następuje podczas nawiązywania połączenia, w momencie wybrania numeru, z którym chcemy sie połączyć, w tym momencie starajmy się trzymać telefon jak najdalej głowy.


Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy telefony są szkodliwe dla zdrowia, czy nie. Najlepiej, jak zawsze, zachować w tej kwestii zdrowy rozsądek. Realistycznie patrząc, całkowita rezygnacja z komórek może się okazać niemożliwa, ale możemy postarać się nieco ograniczyć korzystanie z nich. Tak na wszelki wypadek–odstawienie telefonu od ucha raz na jakiś czas na pewno nie zaszkodzi.

 

Opracował: Maciej Koprowicz


żródła:
1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Wp%C5%82yw_promieniowania_telefon%C3%B3w_kom%C3%B3rkowych_na_zdrowie
​2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon_kom%C3%B3rkowy
​3. https://mozgi.pl/czy-telefony-komorkowe-sa-szkodliwe-842
​4. http://faktydlazdrowia.pl/promieniowanie-wifi-oraz-telefonow-komorkowych-bezpieczne-czy-szkodliwe
5. http://longevitas.pl/wplyw-zdrowie-maja-telefony-komorkowe/
​6. http://www.adr.com.pl/new/pl/raport-who-dotyczacy-szkodliwosci-telefonow-komorkowych
​7. https://dompelenpomyslow.pl/telefon-wydziela-szkodliwe-dla-zdrowia-promieniowanie
​8. http://www.vegamedica.pl/elektrosmog/szkodliwo%C5%9B%C4%87-telefon%C3%B3w-kom%C3%B3rkowyc
​9. http://ellison.pl/fakty-na-temat-promieniowania-em
​10. http://alexjones.pl/aj/aj-technologia-i-nauka/aj-inne/item/45585-https-xebolawordpresscom-2015-01-18-rakotworczosc-telefonii-komorkowej-jak-korzystac-z-telefonu-by-zminimalizowac-jego-szkodliwe-dzialani
11. https://xebola.wordpress.com/2015/05/13/czy-nasze-elektroniczne-gadzety-rzeczywiscie-sa-bezpieczne/

 

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl