Fundacja Arkadia w Toruniu. Na czym polega jej działalność?

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają niemały potencjał, jeśli chodzi o rynek pracy. Toruńska Arkadia pomaga im rozpocząć ścieżkę zawodową, a także wspiera ich w samodzielnym funkcjonowaniu.

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” z siedzibą w Toruniu przy ul. Młyńskiej w tym roku świętować będzie 25 lat istnienia. Należy do najważniejszych organizacji pomagającym osobom niepełnosprawnym umysłowo w województwie kujawsko-pomorskim.

Arkadia jako cel swojej działalności obrała pomoc właśnie takim osobom w osiągnięciu samodzielności i życiowej niezależności. Marta Hewelt, prezes FRON „Arkadia” wyjaśnia:
-Staramy się pomóc osobom z niepełnosprawnością w ich dążeniu do decydowania o swoim życiu i przynajmniej w pewnym stopniu do samostanowienia. Takie osoby często nie komunikują się w sposób werbalny, zdarza się też, że są również niepełnosprawne ruchowo lub cierpią na choroby w rodzaju epilepsji. Należy im się jednak poczucie podmiotowości.

Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne, pomagając między innymi szkołom specjalnym, w których takie osoby się uczą. Sama prowadzi Specjalistyczny Środowiskowy Dom SamopomocyWarsztaty Terapii Zajęciowej. Ważnym zadaniem, jakie stoi przed Arkadią jest również bezpośrednie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy. Pani prezes kontynuuje:
-WTZ (Warsztaty Terapii Zajęciowej) to miejsce przysposabiające do pracy. Chcemy, by jak najwięcej osób niepełnosprawnych trafiało na rynek pracy. Udaje się to średnio 16 podopiecznym fundacji rocznie, w tym 10 uczestnikom WTZ.

Osoby niepełnosprawne, którymi opiekuje się Arkadia mogą liczyć na pomoc w rozpoczęciu kariery zawodowej na drodze tak zwanego zatrudnienia wspomaganego. W jego ramach osoby niepełnosprawne trafiają na staże i praktyki do różnych firm, gdzie uczą się pracy. Przy fundacji od 2017 roku działa także spółka non-profit, która zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie. Marta Hewelt wyjaśnia:
-Te osoby wykonują różne prace porządkowe. Spółka działa na rynku jak konkurencyjny podmiot. Dzięki niej osoby niepełnosprawne mogą spróbować swoich sił w pracy i przekonać się, czy to jest coś dla nich.

Prezes Arkadii przekonuje, że zatrudnialność pracowników biorących udział w zatrudnianiu wspomaganym wynosi 60%-70%. Dodaje:
-Staże, praktyki i zatrudnianie osób niepełnosprawnych opłaca się zarówno im samym, jak i pracodawcom. Pracodawcy mają z tego „korzyści miękkie”-postrzegani są jako wrażliwi na potrzeby innych, a co więcej, zatrudnienie niepełnosprawnych poprawia atmosferę w zespole. Niepełnosprawni pracownicy czują, że coś wnoszą i są potrzebni. Przestają odczuwać swoją niepełnosprawność. To najlepsza forma rehabilitacji społecznej.

Kolejnym krokiem po znalezieniu pracy jest samodzielne mieszkanie. Także w tym aspekcie niepełnosprawnym intelektualnie pomaga Arkadia, która realizuje tak zwane mieszkalnictwo treningowe. Marta Hewelt mówi:
-Osoby niepełnosprawne, które zaczynają pracować i spotykają się z kolegami z pracy, chcą tak jak oni prowadzić samodzielne życie. W tej chwili 4 osoby uczą się samodzielnie mieszkać. To swego rodzaju trening mieszkaniowy– uczą się gospodarować budżetem i na własną rękę prowadzić dom. Właściwie cały czas czuwają nad nimi trenerzy mieszkaniowi. W przyszłym roku będziemy otwierać mieszkania wspierane, gdzie trenerzy będą ich odwiedzać już tylko kilka razy w tygodniu.

Obecnie fundacja pomaga ponad 100 osobom, głównie z Torunia i powiatu toruńskiego. -Staramy się podchodzić indywidualnie do każdego–mówi pani prezes. -Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne intelektualnie z naszego regionu.

Trwa okres składania PIT-ów –warto przekazać 1% od naszego podatku fundacji Arkadia (KRS 0000024009). Wszelkie informacje na temat naszej działalności można uzyskać, odwiedzając siedzibę w Toruniu przy ul. Młyńskiej 2-4, dzwoniąc pod numer telefonu (056) 654 84 81, pisząc wiadomość na adres mailowy fundacja@arkadia.torun.pl lub kontaktując się przez profil na Facebooku @FundacjaArkadia.

Maciej Koprowicz

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl