Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Kto i kiedy otrzyma od nas wsparcie z naszego podatku?

Od stycznia 2004 roku każdy z nas, tj. podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, którą sam wybierze. Czy wiemy jednak, jak wygląda cały ten skomplikowany proces? W tym artykule postaramy się to Państwu przybliżyć.

Od 2007 roku możemy wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), do której trafi 1% należnego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT). Do 2007 roku należało osobiście dokonać przelewu na rzecz OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w rozliczeniu rocznym. Teraz robi to za nas (a dokładnie przekazuje na konto wyznaczonego OPP) naczelnik naszego urzędu skarbowego. Pamiętajmy, że osoby rozliczające się na podstawie PIT-28 dla zryczałtowanego podatku od przychodu mają czas na zrobienie rozliczenia do 31 stycznia, a osoby wypełniające PIT-36 (L), PIT-37 (i PIT-38 (osoby fizyczne) mają na to czas do 30 kwietnia.

Dla większej części społeczeństwa termin na rozliczenie mija więc już za kilka dni! Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów za 2016 rok 13,2 mln osób przekazało swój 1% podatku na rzecz OPP. Było to 49% ogólnej liczby podatników, którzy łącznie przekazali kwotę 617,5 mln zł. Dla porównania za 2003 rok swój procent przekazało 80 320 osób, a kwota opiewała na niespełna 10,4 mln zł.

Na przestrzeni lat zmieniały się (a właściwie rosły) nie tylko kwoty i liczby osób zainteresowanych tą formą pomocy, ale też metody składania deklaracji. Teraz można to zrobić m.in. elektronicznie, co znacznie ułatwia proces rozliczenia. Zaznaczmy też, że z punktu prawno-podatkowego nasz 1% nie należy do nas! I tak przekazujemy te pieniądze państwu, zatem rozdysponowując tę niewielką część naszego podatku nie "rządzimy" własnymi pieniędzmi. Błędne jest więc myślenie, że jeśli nie przekażemy 1-procenta, zostanie on w naszej kieszeni. Gwoli ścisłości musimy też zaznaczyć, że przekazywanie tego procenta nie jest obowiązkowe.

Komu możemy dedykować część naszego podatku? Jak wspomnieliśmy-organizacjom pożytku publicznego (lub innym uprawnionym podmiotom), które posiadają status OPP nadany przez sąd. Muszą się więc zarejestrować i mieć nadany wspomniany status wpisany w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Jeśli np. dana organizacja chce otrzymywać 1% podatku dochodowego za 2017 rok, musi do 30 listopada tego samego roku uzyskać status OPP i znaleźć się w KRS.

Organizacje, które już posiadają status, muszą sporządzić i przesłać do odpowiedniego sądu roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Jeśli tego nie zrobią, nie będą uwzględnione w wykazie OPP, które są uprawnione do otrzymywania 1%. Wykaz ten dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Przedstawiciele OPP muszą jeszcze pamiętać o przekazaniu numeru rachunku bankowego właściwemu urzędowi skarbowemu (US), bo jak pisaliśmy wcześniej, to właśnie naczelnik US jest podmiotem przekazującym określone kwoty od podatników dla danych organizacji.

"Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe"-wyjaśniła nam Joanna Jaworska, kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej SOB-1 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu.

Oznacza to, że jeśli np. Anna Kowalska w swoim PIT za rok 2017 (czyli na początku roku 2018) wskaże, że chce przekazać swój 1% np. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, to faktycznie jej pieniądze wpłyną na konto WOŚP między majem a lipcem roku 2019.

Pamiętajmy, że środki, które podatnicy przekazują OPP mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na prowadzenie przez organizacje działalności pożytku publicznego. Co więcej, OPP muszą wykazywać na co przeznaczyły kwoty z 1% we wspomnianych już sprawozdaniach merytorycznych. Co więcej (choć nie jest to obowiązek) OPP powinny takie sprawozdania publikować np. na stronie organizacji, bowiem dokument ten ma charakter jawny.

Oprócz tego, że podatnicy mogą przekazywać część podatku na daną organizację, wielokrotnie mają możliwość wskazania konkretnej osoby-podopiecznego danej OPP, do której trafią środki. Tę możliwość wykorzystuje znaczna większość (1/3) naszego społeczeństwa. Najczęściej wskazujemy osoby potrzebujące wsparcia z naszego najbliższego środowiska-które znamy, bądź o których słyszeliśmy.

Opcja ta jest dostępna dzięki temu, że OPP umożliwiły podopiecznym założenie u nich subkont. W większości przypadków podatnicy wpisują np. w PIT-37 w pierwszej jego części numer KRS odpowiedniej organizacji. Chcąc zaś skonkretyzować cel swojego procenta muszą wypełnić kolejną część druku o tytule "Informacje uzupełniające" wpisując np. nazwisko osoby, którą chcą wesprzeć. W tej części dokumentu możemy także wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych organizacji, do której trafi część naszego podatku. Wówczas naczelnik US przekaże beneficjentowi informacje o nas i kwotę, którą go wsparliśmy.

Katarzyna Ochocka

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2020 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl