Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Pracuj w pełni (s)prawnie

Znalezienie zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną to często proces żmudny i złożony. Nowe technologie wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych oferują swoje usługi pośredniczące w znalezieniu zatrudnieniu. Taką rolę spełniają m.in. strony www.bezbarier.pl, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204181, a także portal www.sprawniwpracy.pl, na którym znaleźć można aktualne oferty skierowane do osób z niepełnosprawnościami, które chcą wkroczyć na rynek pracy.

Twórcy www.sprawniwpracy.pl postawili sobie za cel zaktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych, tworząc przestrzeń kontaktu pracodawców z potencjalnymi pracownikami, którzy chcą podjąć zatrudnienie pomimo trudności wynikających z niepełnosprawności.

Zainaugurowany w 2013r. projekt powstał w oparciu o badania świadomości przedsiębiorców na temat zatrudniania osób z dysfunkcjami, które przeprowadził Instytut Badawczy GfK Polonia. Wyniki opracowane po przebadaniu 200 firm były zatrważające–41% pracodawców obawia się zatrudnienia osoby nie w pełni sprawnej. Przyczyną jest głównie niewiedza dotycząca regulacji prawnych oraz zakorzenione w świadomości pracodawców stereotypy.

Sam portal wychodząc naprzeciw temu problemowi stał się nie tylko przestrzenią dla poszukujących pracy i pracowników, ale również bazą wiedzy i dokumentów związanych z zatrudnianiem osób z dysfunkcjami. Każdy, kto poszukuje odpowiedzi na nurtujące pytania związane z zatrudnieniem lub założeniem działalności gospodarczej może również skorzystać ze specjalnie założonej Infolinii Sprawni w Pracy dzwoniąc pod numer: 801-801-015.

Zanim jednak znalezienie zajęcia nastąpi, osoby z dysfunkcjami mają pełne prawo do korzystania z usług oferowanych m.in. przez powiatowy urząd pracy. Należą do nich m.in.: udział w szkoleniach, stażach, pracach interwencyjnych, studiach podyplomowych, przygotowanie zawodowe osób dorosłych oraz badania lekarskie i psychologiczne, do których zobowiązuje pracodawca.

W przypadku znalezienia zatrudnienia osoba niepełnosprawna powinna zapoznać się nie tylko ze swoimi obowiązkami. Równie istotne są prawa, które jej przysługują. Przystosowanie stanowiska pracy do osoby z dysfunkcją w żaden sposób nie umniejsza jej zdolnościom ani nie czyni z niej pracownika gorszego od tych w pełni zdrowych.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Jeśli jednak stwierdzono u niej niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, wówczas czas pracy, przy takim samym wynagrodzeniu, wyniesie max. 7 godzin dziennie i 35 godzin w ciągu tygodnia. W związku z tymi ograniczeniami osoba z dysfunkcją nie może być zatrudniona w porze nocnej, ani pracować w formie nadgodzin.

Jedynym wyjątkiem od reguły dotyczącej pracy nocą są zawody związane z pilnowaniem (np. stróż) pod warunkiem, że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę.

Każda osoba niepełnosprawna wie, jak ważną rolę odgrywa gimnastyka usprawniająca. W związku z tym pracownikowi z dysfunkcją podczas pracy przysługuje dodatkowa przerwa, która wynosi 15 minut i jest wliczana do czasu pracy. Powinna zostać wykorzystana na gimnastykę usprawniającą, albo wypoczynek.

Pozostając przy temacie wypoczynku warto dowiedzieć się, jakie dni wolne przysługują osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem może liczyć na dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w trakcie roku kalendarzowego. Na ten urlop liczyć mogą jednak osoby, które przepracowały min. rok od dnia zaliczenia jej do grupy osób z danym stopniem niepełnosprawności.

Pracodawcy, którzy obawiają się, że osoby z dysfunkcjami będą nadużywać przysługujących im dni wolnych mogą być spokojni–dodatkowe dni urlopu nie przysługują niepełnosprawnym, którzy mają więcej niż 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności związane jest także z prawem do zwolnienia z pracy przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym (max. 21 dni roboczych, raz w roku) oraz konieczność wykonania badań specjalistycznych, zabiegów usprawniających lub leczniczych, zakupu sprzętu ortopedycznego albo jego naprawy pod warunkiem, że wymienione czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Dodatkowy urlop i zwolnienie od pracy w przypadku osoby niepełnosprawnej nie może jednak przekroczyć 21 dni w roku kalendarzowym. Dzięki temu pracodawca nie musi się martwić, że zatrudniając osobę z dysfunkcjami będzie narażony na straty wynikające z jej częstej nieobecności w pracy.

Magdalena Zając

źródła:
1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3.http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/173733

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2020 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl