Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Rzecznik Praw Obywatelskich wstawił się za środowiskiem osób niepełnosprawnych

Adam Bodnar, który od września 2015 roku pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) stara się interweniować w wielu kluczowych dla Polaków sprawach. Dzięki swoim czynom niejednokrotnie wspomógł środowiska potrzebujące wsparcia. Nie cichnie jego zaangażowanie w kwestię ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

W kwietniu bieżącego roku wyraził zaniepokojenie sposobem wypracowywania "porozumienia" pomiędzy rządem a przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych. Kilka dni temu otrzymał odpowiedź od Krzysztofa Michałkiewicza, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej i jednocześnie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Rzecznik dwa miesiące temu w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego wskazał niedoskonałości w procesie dążenia rządzących do porozumienia z protestującymi. Głównym zarzutem RPO był brak szczegółowych konsultacji w sprawie treści projektowych przygotowywanych przez rząd.

"Rzecznik pytał też o sposób realizacji uchwały Krajowej Rady Konsultacyjnej w sprawie systemowych rozwiązań na rzecz prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnościami niezależnego życia. Uchwała ta wskazuje cele i odnoszące się do nich działania, które mają zapewnić osobom z niepełnosprawnościami godne i niezależne życie, przy adekwatnym wsparciu ze strony władzy publicznej. Z tego względu za bardzo istotną informację uznał stanowisko członków KRK, wedle którego oba te dokumenty, tj. uchwałę i porozumienie, należy traktować łącznie jako uzupełniające się."

Pod koniec maja Krzysztof Michałkiewicz odniósł się do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich. Na początku poruszył temat wypracowania Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2018r. -w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych przez Radę Ministrów, które odbyło się bez udziału przedstawicieli osób protestujących w Sejmie RP.

"Uprzejmie wyjaśniam, że osoby te- podobnie jak obecni na spotkaniu przedstawiciele różnych środowisk osób niepełnosprawnych- były zapraszane na zwołane posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Protestujący odmówili udziału w spotkaniu- odpowiada wiceminister. "Budująca jest Pana pozytywna ocena, ujętych w porozumieniu rozwiązań, choć- jak Pan pisze- wsparcie to jest niewystarczające".

Michałkiewicz znalazł też odpowiedź na zarzut Bodnara traktujący o braku aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji w zakresie polityk i programów środowiska osób niepełnosprawnych. Napisał, że wszystkie rządowe projektu są szcegółowo konsultowane ze przedmiotowym środowiskiem, opiekunami osób niepełnosprawnych, z organizacjami pozarządowymi oraz władzami samorządowymi.

Wiceminister uważa też, że wszelkie działania podjęte przez rząd, w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, które ujęto w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" były szeroko konsultowane. Wylicza tu 3 konferencje ogólnopolskie, 12 regionalne i na 32 spotkania robocze, w których miało wziąć udział ponad 6,5 tys. osób. Przypomniał też o ustawie wspierającej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (traktująca o dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej) oraz o zmianie ustawy o rencie socjalnej podwyższającą to świadczenie.

Wspomniał też m.in. o czekającej na podpis Prezydenta RP ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Michałkiewicz zapewnił, że rząd nie pozostaje obojętny na trudną sytuację materialną grupy społecznej, za którą wstawił się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak wspomniał, powstał Zespół ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, mający na celu dalsze wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Członkowie zespołu pracują nad zmianą sytuacji na podstawie postulatów zgłoszonych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


Katarzyna Ochocka
 

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl