Co to arteterapia i jak zostać arteterapeutą?

Na rynku obecnie znaleźć można tysiące szkoleń przeznaczonych dla niezwykle szerokich grup odbiorców. W kilku z nich miałam okazję wziąć udział, niestety znaczna mniejszość może trafić do grupy szkoleń według mnie przydatnych i wartościowych.

W mediach społecznościowych, na stronach internetowych oraz w innych środkach masowego przekazu znaleźć można kolejne oferty przeznaczone dla pedagogów, rodziców, studentów, psychologów, animatorów, seniorów i właściwie wszystkich, do których ta informacja trafi, zaciekawi i skłoni do zapisania się na–nierzadko słono płatny–kurs, który nie daje żadnych kwalifikacji, a dodatkowo niekoniecznie wpływa pozytywnie na nasze kompetencje. 

Szczególnie dużym zainteresowaniem obecnie cieszą się kursy ze słowem „terapia” w nazwie. Arteterapia, biblioterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia, filmoterapia–większość szkoleń i kursów o takiej nazwie ma na celu wyłącznie poszerzenie wiedzy, co rzadko jest uświadamiane samym uczestnikom. Żadna szkoła stosująca wyżej wymienione metody nie zatrudni pedagoga po weekendowym kursie na stanowisko muzykoterapeuty, podobnie jak żadna restauracja nie zapewni stanowiska pracy osobie po kilkudniowych warsztatach kulinarnych.

Na jeden z takich niezwykle barwnie opisanych kursów arteterapeutycznych trafiłam rok temu. Była to jedna z gorszych, moich inwestycji finansowych! Najpopularniejszą praktyką wdrażaną przez prowadzących jest przekazanie na początku szkolenia uczestnikom radosnej informacji o tym, że zajęcia najprawdopodobniej skończą się szybciej, niż wcześniej zaplanowano. I nie jest to wcale dowód potwierdzający niezwykłe zdolności uczestników zajęć. Któż z nas nie chciałby otrzymać wynagrodzenia za 8 godzin pracy spędzając w niej tylko 5?

Po krótkim wprowadzeniu, z którego często nie dowiadujemy się, jakie certyfikaty nadające uprawnienia posiada prowadzący lecz zostaniemy poinformowani w jaki sposób i gdzie dokładnie powinniśmy zakupić dodatkowe materiały do pracy oraz kiedy firma planuje następne szkolenie, na które najchętniej by nas natychmiast zapisano, następuje część praktyczna.

Wobec powyższych czego dowiedziałam się na szkoleniu z arteterapii? Poznałam przysłowia i porzekadła, w których występują nazwy części ciała oraz piosenki, w których pojawiają się nazwy zwierząt. Stworzyłam zabawną historyjkę, w której każde kolejne słowo zaczyna się na następną literę alfabetu. Narysowałam postać z określonej liczby figur geometrycznych, na podstawie czego według prowadzącej można określić, czy to fizyczność, czy intelekt czy też seksualność dominuje w postrzeganiu świata. Uzupełniałam brakujące wersety wierszy wykorzystując własną fantazję oraz wydarłam człowieka z kartki papieru.

Zapoznałam się także z 25 życiowymi prawdami Alberta Einsteina oraz dowiedziałam się, że skojarzenie danej osoby z kolorem czerwonym oznacza głębokie i nieprzemijające uczucie względem niej, zaś z kolorem białym–bratnią duszę. Dodatkowo wyniosłam także wiedzę na temat symbolicznego znaczenia zwierząt. Okazało się bowiem, że tygrys, koń, krowa, owca i świnia w rzeczywistości tworzą hierarchię priorytetów oznaczając po kolei dumę, rodzinę, karierę, miłość i pieniądze.

Jak wobec zaprezentowania powyższych informacji na szkoleniu można pracować z dziećmi lub dorosłymi, którzy przeżyli głęboką traumę? Czy życiowe prawdy Einsteina pomogą dziecku zmagającemu się z ciężką chorobą w poradzeniu sobie z zaistniałą sytuacją? Niestety rzetelnych informacji na temat szkoleń terapeutycznych i możliwości ich późniejszego wykorzystania w pracy zawodowej jest naprawdę niewiele. W związku z tym osoby pragnące zająć się terapią przez sztukę, powinny zacząć szukać informacji na temat wymaganego wykształcenia jak najszybciej i najdogłębniej!

Uzyskanie kwalifikacji umożliwia podjęcie studiów licencjackich/magisterskich/podyplomowych z tego zakresu. Należy jednak pamiętać o tym, że dziedziny arteterapii ani sama arteterapia są nazwą specjalizacji, a nie kierunku. Problem ten występuje w większości państw europejskich, które starają się o ujednolicenie systemu nauczania i certyfikowania. Polskie uczelnie nie posiadają takich uprawnień ze względu na to, że takiego kierunku nie ma w spisie Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Przez bardzo długi czas arteterapeuci i muzykoterapeuci nie znajdowali się na oficjalnej liście zawodów związanych ze sztuką
. Zmianę wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 roku, które uwzględniło oba zawody, nadając im oficjalne numery poprzez klasyfikację do grupy osób praktykujących niekonwencjonalne metody terapii. Dzięki temu osoby korzystające z dobrodziejstw sztuki mogą wspomagać leczenie nerwic, traum, uzależnień, rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem zróżnicowanych technik i metod.

Zdobnictwo, dekoratorstwo, tworzenie przedmiotów użytkowych, słuchanie i śpiewanie, organizowanie wieczorów poezji, muzyczne improwizacje–tego typu zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych muzyko i arteterapeutów odbywają się zarówno w szpitalach, domach pomocy społecznej, więzieniach, fundacjach, hospicjach, ośrodkach resocjalizacyjnych oraz domach pogodnej jesieni.

Uniwersalne studia arteterapeutyczne nie istnieją. Wobec tego konieczne jest uszczegóławianie nazw kursów i studiów podyplomowych aby określić czy jest to na przykład arteterapia w resocjalizacji czy też przeznaczona dla przyszłych animatorów kultury i instruktorów artystycznych.

Warto zaznaczyć, że studia podyplomowe nie dają certyfikatu do wykonywania tego zawodu. Certyfikat uzyskać można na podstawie świadectwa ukończenia określonych studiów w Stowarzyszeniu Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Stowarzyszenie ma możliwość przyznawania dwóch odrębnych certyfikatów: arteterapeuty szkolnego (wymagany przed przystąpieniem do drugiego kursu) oraz edukatora arteterapii. Przyznaje je specjalnie powołana Komisja Certyfikacyjna i wyżej wymienione certyfikaty dotyczą poszczególnych specjalizacji takich jak: choreoterapia, dramoterapia, biblioterapia czy też muzykoterapia.

Aby móc dołączyć do Stowarzyszenia konieczne jest sprawdzenie, czy dana uczelnia, na której kończono studia związane z arteterapią, ma akredytację któregoś ze Stowarzyszeń Arteterapeutów, czy program kształcenia został zaakceptowany przez takie stowarzyszenie lub np. Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz czy jest zgodny z formami kształcenia stosowanymi w Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia jest fakt, że prowadzącymi zajęcia, są osoby które nie są przypadkowymi pedagogami, lecz osobami wykwalifikowanymi, z doświadczeniem (najlepiej konferencyjnym) i własnymi publikacjami.

Studia z zakresu arteterapii podjąć można w kilku miejscach w Polsce. Należą do nich między innymi:
1. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
2. Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi,
3. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
4. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Absolwent specjalizacji arteterapii przede wszystkim powinien mieć zapewnione uczestnictwo w superwizji, którą będzie mógł stosować w samodzielnej praktyce. Istnieją zarówno jej zbiorowe, jak i indywidualne formy. W ich trakcie konsultuje się praktykę terapeutyczną z pacjentem, a także można skonfrontować występujące trudności z innymi terapeutami podczas superwizji grupowej. To często pozwala odkryć nieuświadomione dotychczas motywacje i pragnienia.

Jak się okazuje, często nie warto brać udziału w szkoleniach z zakresu elementów:
–socjoterapii w pracy nauczyciela wychowawcy,
–rewalidacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
–terapii ruchem,
–bajkoterapii,
–profilaktyki uzależnień,
oferowanych przez jedną firmę, gdzie prowadzi je niedoświadczona kadra, zaś sam kurs niewiele pomaga nawet wykształconym pedagogom.

Może dla niektórych uczestników stanie się źródłem inspiracji jednak warto wówczas pamiętać, że w żaden sposób nie zastępuje to całościowego wykształcenia z danej dziedziny, bowiem bez kompletnych studiów i wymaganego stażu pracy z zastosowaniem wybranych przez nas technik, arteterapeutą nie zostaje się po dwudniowym kursie.

Magdalena Zając


źródła:
1. http://arteterapia.pl/studia-podyplomowe-arteterapii-program-i-standardy/
2. http://arteterapia.pl/forums/topic/edukacja-arteterapeutow-w-polsce-glos-prof-wieslawa-karolaka/
3. http://www.kajros.pl/certyfikaty.html

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2020 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl