Nowatorskie badania nad występowaniem cukrzycy typu 1

Niedawno do rodziców oraz opiekunów dzieci i osób, u których w okresie życia płodowego zdiagnozowano infekcję cytomegalowirusem (CMV) dotarło pismo zachęcające do udziału w pewnym istotnym badaniu. Przeprowadzą je m.in. Katedra Endokrynologii i Diabetologii oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego w Bydgoszczy. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki wynikom badań, pojawią się nowe metody profilaktyczne, diagnostyczne, jak i umożliwiające weryfikację ryzyka rozwoju takiego schorzenia u dzieci.

"Informacje o ryzyku rozwoju cukrzycy o podłożu autoimmunologicznym u osób, które przebyły wewnątrzpłodową infekcję wirusową są dostępne w literaturze medycznej. Takie ryzyko zostało opisane dla infekcji wirusem różyczki, coxackie, cytomegalowirusem. Znalazło to wyraz w podziale cukrzycy, w którym wyróżniono taką postać cukrzycy"–wyjaśnia dr hab. n. med. Agata Bronisz, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii z bydgoskiej kliniki.

"Jednak klinicznie jest to rzadko rozpoznawany typ cukrzycy, a badania w kierunku obecności zaburzeń gospodarki węglowodanowej w grupie pacjentów z udokumentowaną infekcją cytomegalowirusem nie są rutynowe. Brak jest takich obserwacji w polskiej populacji. Stąd też moja decyzja o zaproszeniu chętnych osób do Katedry Endokrynologii i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Zachęcam do wzięcia udziału w badaniach, bowiem mogą one być istotne dla dzieci narażonych na rozwinięcie się u nich cukrzycy typu 1."

Wizyta rodziców i dzieci, którzy zgodzą się na udział w tych pracach badawczych spotkają się z doświadczonymi lekarzami, którzy przeprowadzą badania fizykalne i antropometryczne. Będą one polegały na zebraniu takich danych, jak waga, wzrost, obwód pasa i obwód bioder, by ocenić rozwój dziecka. Jak wynika z przesłanego rodzicom i opiekunom zaproszenia zostanie także pobrana krew żylna, która zostanie poddana badaniom laboratoryjnym.

Badacze ocenią wartości przeciwciał charakterystycznych dla rozwoju cukrzycy (przeciwciała przeciwwyspowe, przeciwciała przeciwinsulinowe, przeciwciała przeciw receptorowi cynkowemu, przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozyny, przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego). Zbadane zostaną także antygeny zgodności tkankowej HLA, które predysponują do rozwoju cukrzycy typu 1. Krew zostanie też poddana takim badaniom biochemicznym, jak: morfologia, poziom lipidów, parametry wątrobowe, na glukozę, TSH i kreatyninę.

Jak zapewniają lekarze klinicyści, jedynym ryzykiem dla osoby badanej będzie moment pobierania krwi. W miejscu wkłucia może bowiem powstać siniec, czy rozwinąć się infekcja–choć to sporadyczne zjawisko i może wystąpić przy każdym rutynowym pobieraniu krwi. Wszelkie zapisy z badania (również te w dokumentacji szpitalnej) są poufne. Żadne dane personalne nie zostaną opublikowane.

"W przypadku przystąpienia do badania istnieje możliwość wycofania się z niego w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji."– podkreśla dr hab. n. med. Agata Bronisz.

"Szpital prowadzący badania jest nadzorowany przez Komisję Bioetyczną, która zobowiązana jest do upewnienia się, że badanie z udziałem pacjentów spełnia odpowiednie wymagania, jak i że prawa tych osób i ich dobro są zabezpieczone. Na przeprowadzenie tutaj opisywanego badania uzyskalismy zgodę Komisji Bioetycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika".

Osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału ich pociech w badaniu proszone są o kontakt telefoniczny z Katedrą Endokrynologii i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Opisywane prace badawcze wykonywane są w każdy czwartek w godzinach 07.00–09.30 do dnia 29 listopada 2018 roku.

Katarzyna Ochocka

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl