20 grudnia krwiobus ostatni raz w tym roku zaparkuje przed urzędem marszałkowskim

W czwartek 20 grudnia 2018r. na placu, przed gmachem urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko–pomorskiego przy Placu Teatralnym w Toruniu, zaparkuje mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Toruniu, popularnie zwany krwiobusem. Chętni będą mogli oddać krew tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia.

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy gościli przed gmachem urzędu w każdy trzeci czwartek miesiąca, a autokar, w którym dokonywano pobrań krwi odwiedzało bardzo wiele osób, zarówno tych, którzy chcieli oddać krew po raz pierwszy, jak i tych którzy robią to regularnie.

Krwiodawców, którzy systematycznie odwiedzają oddział terenowy RCKiK, który w Toruniu działa przy ul. Gagarina nie brakuje, krwiobus miał jednak swoich wiernych fanów, którzy doceniali jego lokalizację i godziny otwarcia, które odpowiadały zwłaszcza osobom pracującym na toruńskiej Starówce oraz studentom.

Akcja pobierania krwi w mobilnym pukncie, przed urzędem, rozpoczęła się w styczniu 2017 roku. Szczególnie przez kilka pierwszych miesięcy zainteresowanie mieszkańców regionu oddaniem krwi przed urzędem było ogormne.

źródło fot.: Szymon Zdzieblo

–W 2017 roku akcja zbiórki krwi przed Urzędem Marszałkowskim odbyła się 11 razy. Do udziału zgłosiło się 376 dawców, w tym 48 po raz pierwszy. Pracownicy centrum krwiodawstwa pobrali w tym czasie 290 jednostek krwi– infomują pracownicy urzędu marszałkowskiego.

Na oficjalne statystyki z roku 2018 musimy jeszcze poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że będą to znacznie wyższe liczby.

Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65 roku życia, zdrowe i ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Osoba zgłaszająca się do oddania krwi powinna posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Przed oddaniem krwi w ciągu doby należy wypić około 2 l płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu (również  w dniu poprzedzającym oddanie krwi).

Co jeszcze wyklucza potencjalnego dawcę? Powodami dyskfalifikacji stałej są:

 • choroby układu krążenia–aktywna lub przebyta poważna choroba układu krążenia, oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych:
  – wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi),
  – choroba niedokrwienna mięśnia sercowego,
  – stan po zawale,
  – niewydolność krążenia,
  – miażdżyca znacznego stopnia,
  – choroby pochodzenia naczyniowo– mózgowego (np. stan po udarze mózgu).
   
 • Choroby układu nerwowego
  – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca,
  – przebyta poważna choroba ośrodkowego układu nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN– ośrodkowego układu nerwowego).
   
 • Skłonność do patologicznych krwawień–zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie.
 • Nawracające omdlenia albo napady drgawkowe–poza drgawkami wieku dziecięcego lub sytuacją, w której co najmniej przez 3 lata po zakończeniu leczenia nie obserwuje się nawracających drgawek.
 • Choroby układu pokarmowego–poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca (w tym schorzenia wątroby).
 • Choroby układu oddechowego–poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca.
 • Choroby układu moczowo– płciowego i nerek–poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca.
 • Choroby układu immunologicznego–poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca.
 • Choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego–poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca np. choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego–poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca.
 • Choroby skóry–poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca.
 • Choroby układowe, np. kolagenozy–poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca.
 • Cukrzyca–kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi z rozpoznaną cukrzycą.
 • Choroby nowotworowe–nowotwór złośliwy. Wyjątek stanowi nowotwór in situ pod warunkiem całkowitego wyleczenia.
   
 • Choroby zakaźne:
  1) zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B;
  2) zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C;
  3) wirusowe zapalenie wątroby o nieustalonym rodzaju wirusa w wywiadzie, żółtaczka o niejasnej etiologii (żółtaczka pokarmowa)
  4) HIV– 1/2;
  5) HTLV I/II–retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych –występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego;
  6) babeszjoza;
  7) kala– azar (leiszmanioza trzewna);
  8) trypanosomoza amerykańska (gorączka Chagasa);
  9) promienica;
  10) tularemia;
  11) gorączka Q–postać przewlekła.
   
 • Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfeldta– Jakoba, wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba)

  Kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi:
  1) u których wywiad medyczny wskazuje na zagrożenie TSE oraz u których wykonano w przeszłości przeszczep rogówki lub opony twardej albo, którzy byli leczeni preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek;
  2) przebywający łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii w okresie od dnia 01 stycznia 1980r. do dnia 31 grudnia 1996r.;
  3) którym po dniu 01 stycznia 1980r. przetoczono krew lub jej składniki na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii;
 • Kiła–kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, u których kiedykolwiek rozpoznano kiłę;
 • Produkty lecznicze stosowane drogą iniekcji każdy przypadek stosowania produktów leczniczych w postaci;
  zastrzyków, które nie zostały przepisane przez lekarza
 • Zachowania seksualne kandydatów na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy ze względu na swoje zachowania seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi:
  – narkomani,
  – osoby uprawiające prostytucję,,
  – osoby często zmieniające partnerów seksualnych.
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych;
 • Biorcy ksenoprzeszczepów;
 • Reakcja anafilaktyczna–każdy przypadek przebycia reakcji anafilaktycznej.

Czasowo krwi nie mogą oddawać osoby, które zrobiły sobie tatuaż–muszą poczekać 6 miesięcy. Mężczyźni mogą oddawać krew sześć razy do roku, kobiety cztery. Ważne żeby zawsze zwracać uwagę jak organizm reaguje na pobieranie krwi.

Każdy, kto decyduje się odwiedzić punkt porobu krwi może liczyć na słodkie niespodzianki oraz zwolnienie z pracy lub zajęć szkolnych. Trzeba bezwzględnie przestrzegać zakazu uprawiania sportu po oddaniu krwi oraz szybko uzupełnić magnez i żelazo (na przykład jedząc gorzką czekoladę).

Wszyscy, którzy chcieliby zostać dawcą mogą odwiedzić krwiobus już 20 grudnia 2018r.

– Oddawanie krwi jest bezpieczne–w tym celu używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym nie ma zagrożenia zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi. Wizyta w ambulansie rozpoczyna się od wypełnienia kwestionariusza i rejestracji oraz pobrania próbki krwi i badania lekarskiego. Sam pobór trwa około 5– 10 minut (pobierana jest najczęściej jedna jednostka krwi pełnej, czyli 450 ml), a po nim następuje 15 minutowy odpoczynek, po którym dawca odbiera ekwiwalent kaloryczny–informują organizatorzy akcji.

Grudniowy pobó krwi przed urzędem jest ostatnią odsłoną akcji... w 2018 roku. Prawdopodobnie krwiobus jeszcze nie raz zaparkuje przed urzędem w roku 2019 tego życzy sobie i Wam. Jak do tej pory nie wymyślono substancji, która mogłaby zastąpić krew!

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2020 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl