Nowe zasady podatkowych rozliczeń–fiskus wypełni za nas deklarację

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to należność, którą każdy z nas musi uiścić za miniony rok podatkowy. Od bieżącego roku (2019) prawo podatkowe uległo znacznym zmianom. Główną różnicą jest fakt, że "skarbówka" sama wypełni zeznania za nas wszystkich!

Istotną zmianą, szczególnie dla pracodawców jest to, że muszą dostarczyć pracownikowi (zatrudnionemu na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło) PIT–11 nie do końca lutego, jak to było dotychczas, a do końca stycznia! Czyli wszystkie PIT–11 pracowników pracodawca musi wysłać do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019r.

Zmiany przypieczętowano 4 października 2018 roku, kiedy to Sejm przyjął projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim m.in. nie trzeba składać wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa, czy też składać w urzędzie skarbowym, bądź przesyłać internetowo, wypełnionych osobiście deklaracji PIT. Za osoby rozliczające się deklaracjami PIT–37PIT–38 zrobi to "skarbówka". Zachowamy oczywiście prawo do korekty deklaracji. PIT–36, PIT–36L czy PIT–38 będą w ten sposób rozliczane od 2020 roku.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Finansów: "Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25% podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25% podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć."

Krajowa Administracja Skarbowa (w której skład wchodzą minister finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno–skarbowych) automatycznie wypełni za podatnika roczne zeznanie podatkowe. Projekt ten nazwano "Twój e–PIT". Rozliczenie zostanie wygenerowane na podstawie informacji z ubiegłorocznych deklaracji.

UWAGA!
Podatnik będzie miał możliwość:

–weryfikacji i zaakceptowania dokumentu. Będzie to równoznaczne ze złożeniem rozliczenia rocznego;
–jeśli podatnik (rozliczający się PIT–37 i PIT–38) nie zrobi nic, to z upływem terminu składania zeznań rocznych, dokument przygotowany przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowany;
–uzupełnienia druku o dane, których nie posiada KAS, zmodyfikowania ich, a następnie zaakceptowania;
–odrzucenia dokumentu i rozliczenia się samodzielnie.

UWAGA!
Pamiętajmy, że bardzo ważne jest sprawdzenie deklaracji m.in. po to, by uaktualnić dane dotyczące 1% podatku, który możemy przekazać na dowolną osobę, fundację, czy inną organizację pożytku publicznego (OPP). Jeśli tego nie zrobimy, nasza darowizna trafi do tej samej jednostki, którą wskazaliśmy w zeznaniu podatkowym rok wcześniej. Może się tak zdarzyć, że instytucja ta nie istnieje, a wtedy nasz procent "przepadnie", trafi na rzecz skarbu państwa.

W zeznaniu elektronicznym podatnicy będą mogli wskazać lub uaktualnić numer rachunku osobistego wykazywanego do zwrotu nadpłaty. Zeznania podatkowe będą dostępne w systemie od 15 lutego do 30 kwietnia. Każdy z nas będzie mógł zobaczyć przygotowany dla niego PIT na portalu http://https://www.podatki.gov.pl będzie on dostępny na portalu po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi.

Na stronie tej będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z przygotowanego dla niego zeznania podatkowego (z możliwością wprowadzenia zmian, uzupełnieniem), czy też woli zrobić to osobiście–elektronicznie lub na papierze składając swoje zeznanie podatkowe w odpowiednim urzędzie skarbowym.

W 2020r. z usługi Twój e–PIT będą mogli skorzystać kolejni podatnicy, mianowicie ci, którzy rozliczają się na formularzach PIT–36, PIT–36L i PIT–28.

Spieszymy z pomocą i krok po kroku wyjaśniamy, jeden ze sposobów, w jaki można złożyć PIT przez internet. Przygotujmy sobie najpierw takie dane, jak nasz PESEL, NIP, datę urodzenia i kwotę przychodu uzyskaną w roku 2017 (w celu weryfikacji tożsamości). Następnie należy wejść na stronę http://https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/ i pobrać aplikację do rozliczenia. W programie wypełniamy odpowiedni formularz (wraz z podaniem kwoty przychodu z 2017 roku), a następnie wysyłamy dokument za pośrednictwem systemu.

UWAGA!
Pamiętajmy, by po wysłaniu pliku pobrać, a najlepiej wydrukować i przechować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), bowiem potwierdza ono złożenie zeznania podatkowego. Jeśli wybierzemy tę metodę rozliczenia, musimy zdążyć do 30 kwietnia do godziny 23:59.

Zmianom w 2019 roku ulegają także limity zwolnień podatkowych:
* z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych–z 380 do 1000 zł;
* z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów–z 2280 do 3000 zł;
* dopłat do wypoczynku dzieci ze środków obrotowych–z 760 do 2000 zł.

W 2019 zmienia się również kwota wolna od podatku. Od teraz nie trzeba będzie płacić podatku, jeśli zarobiliśmy mniej, niż 8.000 zł rocznie. Dotychczas było to 6.600 zł.

Zmiany rządowe dotyczą też przychodów twórców. Koszty w wysokości 50% od przychodów (a nie 20%, jak przy innych zawodach) dla twórców stosuje się od dawna. Wiąże się to z możliwością odliczenia wyższych kosztów przez twórców, którzy ponoszą znaczne wydatki przy tworzeniu dzieł objętych prawami autorskimi. Od tego roku podwyższono limit, który pozwala na korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu–do kwoty 85.528,00 zł rocznie. Wcześniej kwota ta była dwukrotnie mniejsza. Wskazano jednak większe restrykcje co do tego, kto może korzystać z tej "ulgi".

Wykluczono: copywriterów, tłumaczy, analityków, inżynierów i projektantów, geodetów i projektantów odzieży. Nadal 50% odliczać mogą: pisarze, aktorzy,  dziennikarze, publicyści, osoby prowadzące działalność badawczo–rozwojową oraz naukowo–dydaktyczną.

W podatkach wprowadzono nowy zapis, a dotyczy on tzw. umowy o pracy przy zbiorach. Mowa w nim o pracach sezonowych w gospodarstwach rolnych. Osoby zatrudnione w taki sposób zapłacą podatek wysokości 18% od dochodów (nie przekraczających kwoty 85.528,00 zł).

Pamiętajmy, że za 2018 rok należy rozliczyć się:
*do 31 stycznia: z PIT–16A (karta), PIT–19A (duchowni) oraz PIT–28 (ryczałt);
*do 28 lutego mają czas osoby z: PIT–40A (ZUS za świadczeniobiorcę);
*do 30 kwietnia z: PIT–36 (działalność), PIT–36L (podatek liniowy), PIT–37 (umowa o pracę), PIT–38 (giełda) oraz PIT–39 (nieruchomości).

Czasem zdarzają się błędy w złożonej już deklaracji podatkowej. To nic strasznego, można je łatwo naprawić składając korektę. Mamy na to czas do momentu zakończenia okresu przedawnienia, czyli w ciągu 5 lat. Na przykład korektę za rok podatkowy 2018 można złożyć do końca 2024 roku internetowo lub osobiście w urzędzie skarbowym. Należy posłużyć się drukiem, który obowiązywał w roku podatkowym, którego dotyczyło zeznanie z błędem.

Okres rozliczania podatków, to dla niektórych szansa na zwrot z urzędu skarbowego konkretnej kwoty. Czasami może to potrwać nawet do 3 miesięcy, ale warto wiedzieć, jakie ulgi nam przysługują. Informacje o tym znajdziecie na http://https://www.e-pity.pl w "Poradniku" znajdującym się w stopce portalu i w materiale o tytule "ulgi i odliczenia–pity 2018".

Warto wspomnieć, że od 2019r. (rozliczenie PIT w 2020r.) wprowadzono nową ulgę dla podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Obowiązywać one będzie w PIT–36, PIT–37, PIT–36L lub PIT–28. Przysługiwać będzie jako odliczenie o wartości 23% od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Jeśli poniesiecie Państwo wydatki między 1 stycznia, a 31 grudnia 2019r. dotyczące zakupów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, to ulga ta będzie Wam uznana.

Katarzyna Ochocka

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl