Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Przekaż swój jeden procent na Organizację Pożytku Publicznego!

Ruszyła marszałkowska kampania, która ma zachęcać mieszkańców województwa kujawsko–pomorskiego do oddawania jednego procenta swojego podatku dla fundacji i stowarzyszeń z regionu. Jest ich w sumie ponad 340, a Ty, komu przekażesz swój „jeden procent”?

Polacy coraz częściej składając rozliczenie roczne przekazują jeden procent na cele dobroczynne. To efekt intensywnych działań resortu odpowiedzialnego za rozliczenia oraz ciężkiej pracy wszystkich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) jak ich podopiecznych oraz ich rodzin.

–Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, do przekazywania procentu podatku z roku na rok przekonuje się coraz więcej Polaków. Lwia część dochodów trafia jednak tylko do kilku największych podmiotów, tak wynika z danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów. W 2016r. Najwięcej zebrała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, organizacji udało się otrzymać niemal 149 mln zł ze zwrotu podatku! Kolejno na podium znalazły się: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” z niemal 30 mln, Avalon– Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z prawie 28 mln.

Najwięcej pieniędzy trafia do organizacji zajmujących się ochroną zdrowia dzieci, które działają za pomocą subkont (pieniądze trafiają do konkretnego potrzebującego). Na początku zainteresowanie przekazywaniem jednego procentu podatku nie było tak znaczne. W 2004r. Polacy przekazali na OPP jedynie 10 mln zł. W 2016r. było już 617,5 mln zł. Liczba podatników, którzy w rozliczeniu za 2016r. zadeklarowali przekazanie jednego procentu należnego podatku, wyniosła 13,6 mln, co stanowiło 50 proc. ogólnej liczby podatników–informuje serwis Strefa Biznesu.

Władze samorządowe regionu kolejny rok z rzędu zachęcają do wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), które działają na terenie województwa kujawsko–pomorskiego.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla wszystkich samorządówek (tj. fundacji i stowarzyszeń), dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji działających w naszym regionie–mówi marszałek województwa kujawsko–pomorskiego Piotr Całbecki.

W regionie działa 343 organizacji pożytku publicznego, a zamieszkuje ponad 504 tysiące podatników. W ubiegłych roku „lokalna” NGO–sy otrzymały prawie 28 milionów złotych.

1 procent można przekazać wybranej OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) od 2004 roku. W tym roku system rozliczeń uległ znacznemu uproszczeniu.

–Od tego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. Tak przygotowane zeznanie jest dostępne od 15 lutego 2019r. na Portalu Podatkowym. Podatnik swoje rozliczenie roczne może elektronicznie zweryfikować, zaakceptować lub poprawiać i uzupełniać. Można też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie.

Jeśli do 30 kwietnia 2019r. PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e–PIT zostanie uznany za akceptowany. W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy–czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy, na który chcemy przekazać swój jeden procent podatku, neleży swój nowy cel wybrać z listy dostępnej w ramach e–PIT. Lista zawiera wszystkie aktualne organizacje, które otrzymały zgodę ministerstwa na zbieranie jednego procenta.

Niestety nie każdy może rozliczyć się korzytając z nowego systemu. Warto pamiętać, że usługa "Twój e–PIT" w 2019r. dostępna jest tylko dla podatników rozliczających się na formularzach PIT–37 i PIT–38 (chodzi o umowy o pracę, zlecenie, dzieło lub przychody kapitałowe). Od 2020 roku usługa "Twój e–PIT" obejmie też PIT–36, PIT–36L i PIT–28.

W pozostałych przypadkach (PIT–36, PIT–36L, PIT–39, PIT–28), aby skutecznie przekazać jeden procent naszego podatku wybranej organizacji, należy wpisać jej numer KRS i kwotę, która stanowi jeden procent należnego podatku. Jeśli korzystamy z e–Deklaracji lub programów do rozliczeń, system automatycznie obliczy nam kwotę do przekazania.

Rozliczenia z urzędem skarbowym należy dokonać do 30 kwietnia 2019 roku, nie oznacza to jednak, że organizacje pożytku publicznego od razu otrzymają przekazane przez podatników pieniądze.

Przekazywaniem pieniędzy z 1% zajmują się urzędy skarbowe (US), a warunkiem przekazania jest złożenie przez podatnika deklaracji w terminie i zapłacenie przez niego podatku (w pełnej wysokości). Przekazana kwota jest pomniejszana o koszty przelewu. Urzędy skarbowe mają obowiązek przekazania organizacji środków z 1% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie.

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacony pieniądze–wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy nie będzie domagał się od organizacji zwrotu zawyżonej kwoty 1% (w istocie różnicy między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną), ale „weźmie” sobie tę różnicę z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.–Ordynacja podatkowa).

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), które uzyskały status w latach wcześniejszych i nie zmieniły numeru rachunku bankowego właściwego do przekazywania 1% podatku, nie muszą zgłaszać aktualizacji rachunku bankowego.

Wszystkie NGO–sy (z j.ang. Non-Government Organization) zachęcają do przekazywania procentu swojego podatku, bo to niby niewiele, ale może zmienić bardzo dużo!

–Przekazując 1% swojego podatku to my, samodzielnie decydujecmy o tym, co stanie się z częścią naszych podatków i jak zostaną wykorzystane. Bez ponoszenia dodatkowych kosztów jesteśmy w stanie wspomóc najbardziej potrzebującym. Co ważne, te pieniądze i tak nie zostaną w naszej kieszeni. Jeśli nie podarujemy ich jakiejś Organizacji Pożytku Publicznego, to rząd zdecyduje, jak je wydać.

1% podatku możemy przeznaczyć m. in. na pomoc chorym dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, na wyrównywanie szans edukacyjnych, na wspieranie ekologii czy też organizację imprez kulturalnych. W ten sposób możemy wesprzeć Państwowe Organizacje, które pomagają zwierzętom, niosą pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, podtrzymują tradycję narodową, pielęgnują polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nauki, które wspierają edukację, oświatę i wychowanie.

To tylko luźnie rzucone przykłady. Lista wszystkich organizacji, którym można podarować 1% podatku jest bardzo długa. Zapraszamy do skorzystania z naszej,  która pomoże Państwu znaleźć organizację, której zechcą Państwo ofiarować 1% swojego podatku. Warto powierzyć pieniądze Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP), które wyspecjalizowały się w różnych dziedzinach pomocy.

Oto link do aktualnej listy Organizacji Pożytku Publicznego, na rzecz których możecie Państwo przekazać swój 1% podatku: https://www.e-pity.pl/wykaz-opp/

Arkadiusz Nowiński

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl