Ankieta:

Czy chiałabyś/ chciałbyś żeby Twoje składki wpływały na Twoje prywatne subkonto, którym mogłabyś/ mogłbyś dysponować w czasie leczenia, choroby?

Czy orzecznictwo musi spędzać sen z powiek rodzicom dzieci niepełnosprawnych?

Dziewięć miesięcy noszenia pod sercem i zmagania z bólem porodowym prowadzą nieuchronnie do tego, że wreszcie przy piersi szczęśliwej, choć wycieńczonej kobiety pojawia się ukochane dziecko. Gdy na świat przychodzi upragniony maluszek, rzadko który rodzic zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądało jego życie wówczas, gdy okaże się, że wraz z pojawieniem się na świecie nowego życia pojawi się także choroba lub niepełnosprawność.

Rodzice dzieci, którzy dowiadują się, że ze zdrowiem ich potomka nie wszystko jest w należytym porządku nie wiedzą, jakie kroki należy podjąć i dokąd się udać, aby w jak największym stopniu mu pomóc. Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową frazy „Co robić gdy dziecko rodzi się niewidome?” lub „Dokąd się udać, gdy dziecko rodzi się niesłyszące?” jedyną formą poradnictwa okazują się fora internetowe, na których znajdują się porady i doświadczenia rodziców, którzy znaleźli się właśnie w takiej sytuacji.

Wzrok jako jeden z pięciu zmysłów pozwala zebrać i zsyntetyzować informacje na temat otaczającego nas świata. Korzystając z niego na co dzień rzadko zastanawiamy się nad tym, że to właśnie dzięki niemu mamy możliwość rozkoszowania się pierwszymi oznakami wiosny, dostrzegania niepokojących symptomów pogodowych w postaci nadciągających chmur, odczytywania z gestów i mimiki innych osób tego, co nie zostało wypowiedziane oraz poruszania się z łatwością nie tylko po własnym pokoju.

Dzieci niewidome oraz niedowidzące są tego pozbawione, wobec czego ich postrzeganie świata wygląda zupełnie inaczej. W okresie niemowlęctwa dziecko niewidome nie będzie reagowało na bodźce świetlne, nie będzie także chwytało przedmiotów znajdujących się w jego otoczeniu oraz z opóźnieniem zacznie siadać i chodzić. W przypadku dzieci słabowidzących ostrość wzroku jest poważnie obniżona, pole widzenia ograniczone, dodatkowo pojawić się może między innymi światłowstręt lub oczopląs, wobec czego pozostałe zmysły starają się wyrównywać deficyt informacji, które nie są przekazywane przez narząd wzroku w prawidłowej formie.

Jednym z pierwszych miejsc, które jest polecane rodzicom z dziecka w takich sytuacjach jest Polski Związek Niewidomych. Oddziały PZN znajdują się w każdym większym mieście na terenie całej Polski.

Zadaniem rodzica na tym etapie jest więc przede wszystkim wspomaganie rozwoju dziecka, które zmaga się z ubytkami widzenia. W tym przypadku niezwykle pomocna może okazać się opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju, która pomimo swej nazwy jest orzeczeniem wydawanym przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną (PPP).

Aby taką opinię zdobyć najpierw należy złożyć w PPP zgłoszenie, dostępne w przypadku toruńskiej poradni na stronie https://ppp.torun.pl/wzory-wnioskow/. Z osobą, która złożyła taki wniosek, w ciągu tygodnia od daty złożenia wniosku, skontaktuje się pracownik poradni, który telefonicznie ustali termin spotkania. Wówczas zostanie także wskazane, w jakim terminie i jakie dokumenty należy dostarczyć do poradni–są to między innymi zaświadczenia lekarskie i autorskie prace dziecka.

W dniu badania rodzic musi zadbać o to, aby wyspane, najedzone i zdrowe dziecko udało się razem z nim do PPP. Po przeprowadzonym przez specjalistę badaniu pedagog lub lekarz udzielą rodzicowi informacji zwrotnej na temat tego, jak należy dalej pracować z dzieckiem. Następnie opiekun musi wypełnić i zostawić w PPP wniosek, w oparciu o który poradnia będzie mogła wydać pisemną opinię na temat rozwoju dziecka razem ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w ciągu 30 dni od złożenia wyżej wspomnianego wniosku.

Na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego wydana może być także informacja o wynikach diagnozy, która została przeprowadzona.Wszystkie druki dostępne są na miejscu, otrzymamy je w sekretariacie poradni, po spotkaniu z zespołem diagnostycznym, czyli osobami przeprowadzającymi badanie dziecka.

Opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWR) wydaje się od pierwszych miesięcy życia do ukończenia siódmego roku życia dziecka. Zajęcia WWR są dostosowane do potrzeb dziecka, odbywają się w małych grupach, często na terenie poradni lub w domu. Mogą przybrać również formę łączoną (na przykład w poradni i w domu). Ich wymiar to 4–8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości i potrzeb dziecka.

Najważniejszym dokumentem, o który starają się rodzice dziecka niepełnosprawnego pozostaje jednak orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydawane jest przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Od niedawna wniosek składany przez rodzica może być nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku potrzeby uzyskania kilku dokumentów jednocześnie, składany jest tylko jeden wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Poradnie obowiązuje rejonizacja oparta na adresie szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza pociecha, zaś w przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do żadnej placówki, rodzic wybiera poradnię ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku starań o kształcenie specjalne konieczne jest także zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia oraz dokumenty uzasadniające złożenie wniosku, które zależą od indywidualnej sytuacji zdrowotnej dziecka. Informacji na ten temat można zasięgnąć w sekretariacie PPP. Skorzystanie ze wzorów znajdujących się na stronach internetowych większości poradni nie jest obligatoryjne, ale warto o tym pamiętać, ponieważ może to skrócić czas oczekiwania na kolejne decyzje i pozwoli uniknąć konieczności wypełniania kolejnych formularzy.

Podobnie jak w przypadku opinii, w ciągu tygodnia rodzic może oczekiwać na telefon ze strony Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Wówczas pracownik poinformuje o tym, jakie dokumenty będą niezbędne–w tym wniosek o wydanie orzeczenia. Wówczas wskazany zostanie także termin badania oraz spotkania pracownika poradni z rodzicem. Po przeprowadzonym badaniu rodzic może liczyć na porady dotyczące dalszej pracy ze swoją pociechą oraz na informację dotyczącą tego, kiedy zostanie rozpatrzony wniosek o wydanie orzeczenia. Może to trwać maksymalnie 30 dni,opiekun ma prawo przedstawić swoje stanowisko w sprawie kształcenia specjalnego podczas posiedzenia Zespołu Orzekającego, o którym musi zostać poinformowany.

Decyzja Zespołu zostanie przedstawiona rodzicowi dziecka niepełnosprawnego telefonicznie lub osobiście w terminie 7 dni od dnia posiedzenia. Odwołanie jest możliwe–składa się je do kuratorium oświaty w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji Zespołu. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązuje w trakcie roku szkolnego lub etapu edukacyjnego (przedszkolna, nauczanie początkowe, nauka w klasach 4–6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Znaleźć w nim można diagnozę dziecka, wskazanie zalecanej formy edukacji, rewalidacji, terapii i pomocy psychologiczno–pedagogicznej. To właśnie w zaleceniach znaleźć można rodzaje i formy zajęć wspierających, niezbędny do kształcenia dziecka sprzęt specjalistyczny oraz działania wspierające rodziców dziecka.

Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z polskim orzecznictwem jest system podwójnego orzekania o niepełnosprawności dziecka. Te dokumenty, które wydaje Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie są uznawane przez placówki edukacyjne. W oparciu o nie rodzic może starać się o turnus rehabilitacyjny, ulgi na przejazdy lub ulgi rehabilitacyjne związane z rozliczaniem PIT–a. Szkoła jednak uzna, że dziecko jest niepełnosprawne tylko wówczas, gdy będzie posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawać może poradnia psychologicznopedagogiczna.

W przypadku dzieci niewidomych i słabowidzących z uzyskaniem obu orzeczeń nie ma większych problemów, inaczej jednak wygląda to w przypadku dzieci z chorobami przewlekłymi, które przez system oświaty są uznawane za zdrowe. Dwie komisje, dwa komplety zaświadczeń i lekarskich opinii zabierają nie tylko mnóstwo czasu, ale także pieniędzy związanych z prywatnymi wizytami po to, aby zdobyć aktualne zaświadczenie o chorobie.

Rodzic jest najlepszym adwokatem swojego dziecka i pomimo skomplikowanego systemu obowiązującego w Polsce zawsze będzie się starał o jak najlepsze warunki do rozwoju swojej pociechy. Dobrze w takiej sytuacji mieć za sprzymierzeńca pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznej, których wiedza i doświadczenie wielokrotnie wywierają bardzo pozytywny wpływ nie tylko na niepełnosprawne dziecko, ale i na cała rodzinę.

Magdalena Zającźródła:
1. https://ppp.torun.pl/wzory-wnioskow/
2. http://www.wszystkojasne.waw.pl/krok-po-kroku-podstawowe-informacje/
 

  RSS
Komentarze użytkowników (0)
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl