Czy dziecko może być niejadkiem?

Zachowania żywieniowe to sposoby zmierzające do zdobycia pożywienia. Te wysoce złożone interakcje są sumą uwarunkowań genetycznych, homeostatycznych funkcji układu nerwowego i hormonalnego, działania narządów zmysłów oraz ośrodków regulujących apetyt i sytość, a także wpływów środowiskowych- zarówno kulturowo-społecznych, jak i rodzinnych.

Zmiany w procesie karmienia i połykania produktu spożywczego, które można obserwować w okresie wzrastania są częścią prawidłowego przebiegu rozwoju człowieka. Fizjologię karmienia, w tym sposób przyjmowania przez dziecko pokarmu, warunkują zmiany rozwojowe w budowie jamy ustnej, dojrzałość neurologiczna, wydolność krążeniowo-oddechowa oraz poziom rozwoju w zakresie czynności odruchowych, umiejętności motorycznych, poznawczych i emocjonalnych.

Dlatego dziecko, które z niewiadomych przyczyn odmawia przyjęcia pokarmu lub przyjmuje pokarm w sposób niewłaściwy, przez co rodzic i dziecko odczuwają dyskomfort lub lęki w porze karmienia, może wskazywać na nieprawidłowości w rozwoju. Nie ma niejadków- odmowa przyjęcia pokarmu z niewiadomych rodzicowi przyczyn lub przyjmowanie pokarmu w sposób nieprawidłowy funkcjonalnie i tym samym nieodżywczo najczęściej jest objawem współistniejącej choroby lub dysfunkcji intelektualnej. W obu przypadkach rozwój nabywania umiejętności spożywania pokarmu jest zakłócony i przebiega nieprawidłowo. W tym okresie dziecko może odmawiać przyjmowania posiłków.

Znajomość rozwoju umiejętności żywieniowych dziecka do 24 miesiąca życia pozwala nauczycielowi terapeucie- logopedzie, podjąć właściwe działania, mające na celu wspomaganie nabywania umiejętności pokarmowych poprzez wprowadzenie ćwiczeń ustno- motorycznych, jednocześnie nie zapominając o dostosowaniu konsystencji oraz ilości podawanego produktu spożywczego.

Co należy wiedzieć o doustnym karmieniu dziecka:

  1. Dziecko urodzone o czasie tj. w 38-42 Hbd ma gotowość neurologiczną do przyjęcia pokarmu w sposób bezpieczny i odżywczy.
    Jeżeli dziecko rodzi się przedwcześnie lub personel medyczny informuje, że u dziecka występują problemy z oddechem, krążeniem lub zauważono nieprawidłowości w obszarze jamy ustnej, np. bardzo mała żuchwa, krótkie wędzidełko podjęzykowe, mały język, podśluzówkowy rozszczep podniebienia lub całkowity rozszczep podniebienia oraz inne zaburzenia wskazujące na nieprawidłowe napięcie mięśniowe, dziecko na pewno będzie przyjmowało pokarm w sposób nieprawidłowy, tj. nie będzie ssało, połykało i oddychało w tempie jednosekundowym, pokarm będzie traciło kącikami ust lub w butelce nie będzie ubywało mleka i dziecko nie będzie przybierało na wadze.

  2. W 4-6 miesiącu życia dziecko rozwojowo przechodzi w tzw. jedzenie wolicjonalne. Oznacza to, że od tego okresu ma świadomość motoryczną zarządzania swoją buziom podczas karmienia. Jeżeli dziecko do 4-6 miesiąca życia przyjmowało pokarm w sposób nieprawidłowy to właśnie na przełomie 4-6 miesiąca życia pokaże niechęć jedzenia np. zamykając usta w porze karmienia. Jeżeli rodzic nie zauważy komunikatu wysyłanego przez dziecko i rozpocznie siłowe karmienie lub będzie karmić oszukując dziecko np. podając zabawkę do ust, po to by je otworzyło, a następnie szybko, zamiast zabawki włoży łyżeczkę z pokarmem, lub w późniejszym okresie rodzic wprowadzi szantaż, nakazy, zakazy to sprawi, że nie tylko rozwój funkcjonalny umiejętności żywieniowych, ale i rozwój psychospołeczny będzie dysfunkcyjny.

  3. Jedzenie jest umiejętnością motoryczną oraz intelektualną. Koniec nauki nabywania umiejętności funkcjonalnych jedzenia przypada na okres 36 miesiąc życia. Dziecko które jest niepełnosprawne ruchowo nigdy nie osiągnie umiejętności funkcjonalnych pobierania i transportowania pokarmu a jedynie wytworzy gamę ruchów kompensacyjnych ułatwiających jedzenie. Podobnie jest z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Osoba taka, również z uwagi na deficyty intelektu, nie osiągnie sprawności żywieniowej, czyli subtelnych ruchów żuchwy i języka względem różnorodnych reologicznie produktów spożywczych.

  4. Praca logopedyczna- żywieniowa polega na nauce umiejętności (ruchów) pokarmowych, dostosowywaniu tekstury żywności do możliwości motorycznych przewodu pokarmowego (ze szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej), dbaniu o jakość odżywczą względem wieku oraz objętość proponowanych dań.

  5. Szybkie wykrycie dysfunkcji motorycznych i intelektualnych dziecka umożliwi właściwe postępowanie wspomagające.

  6. Właściwe odżywienie organizmu stanowi podstawę do działań leczniczych i psycho-edukacyjnych.

  7. Niewłaściwe odżywienie organizmu wpłynie na spowolnienie lub brak postępów w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka.

 

Opracowała: dr n. o zdr. Marta Szmaj

Komentarze użytkowników (0)
© 2021 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl