Kontakt

Dział Marketingu: marketing@silniwchorobie.pl

Dział Obsługi Użytkownika: dou@silniwchorobie.pl

Dział Redakcji: redakcja@silniwchorobie.pl
 

Formularz kontaktowy
pozycje oznaczone * muszą być wypełnione

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Silni w chorobie Marcin Meszko, z siedzibą w Toruniu przy ul. Polna 115A.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych należy kierować do Administratora, na adres: dou@silniwchorobie.pl

Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania przez okres niezbędny dla realizacji tego celu.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Twojego zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją Twojego zapytania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi.
© 2022 Copyright by "Silni w Chorobie" Marcin Meszko
Niniejsza strona www oraz jej podstrony wraz ze wszystkimi zamieszczonymi na niej materiałami są objęte prawami własności intelektualnej Marcina Meszko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Silni w Chorobie Marcin Meszko” z siedzibą w Toruniu. Czytaj więcej
Wyłaczajac blokowanie reklam wspierasz nasz portal i pomagasz rozwijać projekt Silniwchorobie.pl